Kinderzwemlessen groepsgewijs

We leiden op voor  A/B/C (ENVOZ). In de groepslessen starten we met maximaal 10 kinderen. De eerste weken worden de kinderen door 2 instructeurs begeleid, totdat alle kinderen watervrij zijn en de beenslag enigszins onder controle is.

We gaan zoveel mogelijk uit van de individuele mogelijkheden van het kind. We werken met stuurkaarten (waarop met tekeningen staat wat het kind moet doen). We hopen kinderen te motiveren om zelf zo actief mogelijk te zijn met hun oefeningen. Per 2 maand kijken we of uw kind in de groep blijft of doorstroomt naar een andere groep. In de praktijk blijft het grootste deel van de groep meestal bij elkaar. Duur: gemiddeld 1,5 jaar tot 2 jaar voor diploma A en B (nieuwe stijl). Bedenk wel dat de mogelijkheden van een kind van invloed is op de duur. Een kind wat watervrij en geconcentreerd bezig kan zijn is sneller dan een angstiger kind die het moeilijk vind. Ook leeftijd heeft invloed op de duur. ‘Oudere’ kinderen snappen beter wat ze moeten doen.  Onder zwemtijden kunt u zien op welke dagen de zwemlessen plaatsvinden. Soms kunnen de zwemtijden enigszins afwijken van het schema.