Eerste les van de maand, laatste 20 minuten. Ouders en belangstellenden (max één persoon extra) kunnen dan de laatste 20 minuten van de les bijwonen. Ook wordt hier de zwemontwikkeling van uw kind besproken.